maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Gyvųjų Motina, tau patikime gyvybės bylą

ŽYMĖS:

Mes, keliaujanti tauta, gyvybės tauta ir tauta, stojanti už gyvybę, su pasitikėjimu žengianti į „naują dangų ir naują žemę“ (Apr 21, 1) žvelgiame į Tą, kuris mums yra „tikros vilties ir paguodos ženklas“ [142].

O Marija,
Šviesioji naujo pasaulio aušra,
gyvųjų Motina,
tau patikime gyvybės bylą:

Pažvelk žemyn, o Motin,
į daugybę
kūdikių, kuriems neleidžiama gimti,
vargdienių, kurių gyvenimas sunkus,
vyrų ir moterų,
kuriuos ištinka nežmoniški žiaurumai,
senelių ir ligonių, kuriuos žudo
abejingumas ar netikras gailestis.

Padaryk, kad tie, kurie tiki tavo Sūnų,
galėtų skelbti Gyvybės Evangeliją
garbingai ir su meile
mūsų laikų žmonėms.

Išmelsk jiems Malonę
priimti šią Evangeliją
kaip nuolatos naują dovaną,
džiaugsmą ją dėkingai švęsti
per visą gyvenimą
ir drąsą ją ryžtingai liudyti,
kad būtų sukurta
kartu su visais geros valios žmonėmis
tiesos ir meilės civilizacija
Dievo, gyvybės Kūrėjo ir mylėtojo,
garbei ir šlovei.

JONAS PAULIUS II

EIS.katalikai.lt: EVANGELIUM VITAE, 105 (1995 m. kovo 25 d.)