maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 
Šv. Jonas Paulius II Kryžių kalne (Lietuva), 1993

Gyvuoki, Kryžiau

ŽYMĖS:
Kryžius

Gyvuoki Kristaus Kryžiau!
Kad ir kur būtų tavo ženklas,
Kristus liudija savo Paschą:
perėjimą iš mirties į gyvenimą.
Liudija savo meilę,
kuri yra gyvenimo galia,
meilę, kuri nugali mirtį.

Gyvuoki, Kryžiau, 
kad ir kur būtum:
laukuose, pakelėse
ar ten, kur žmonės kenčia 
ir miršta agonijoje.
Ar ten kur dirba, mokosi, kuria…
Kiekvienoje vietoje, 
ant krūtinės kiekvieno vyro ir moters, 
vaikino ar merginos…
ir kiekvienoje žmogaus širdyje.
Gyvuoki, Kristaus Kryžiau! 

JONAS PAULIUS II , 1987

Jonas Paulius II. „Mano maldos“, Vilnius: Dialogo kultūros institutas, 2006.