maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŽYMĖS:

O ANGELE, MAN SKIRTAS, * šaukiuosi štai tavęs: * matai, esu netvirtas, – * tu būk arti manęs!

Globok mane kas dieną, * padėk tvirta ranka, * o, nepaliki vieno, * šventasis angele!

2 Kai silpnas mano žingsnis * svyruos sunkiam kely, * pakreipk į Dievą žvilgsnį, * nes man padėt gali. – Globok mane kas dieną...

3 Kai žemė blaško mintį, * kai Dievą užmirštu, – * padėk man prisiminti, * jog aš dangun einu. – Globok mane kas dieną...

4 Kai audros dvasioj kyla, * vienam kai taip baisu, * prabilk į širdį tyliai, * ir vėl bus man ramu. – Globok mane kas dieną...

LM, 2022