maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Kaip didis šventasis Antanas

ŽYMĖS:

KAIP DIDIS ŠVENTASIS ANTANAS, * kiek daro stebuklų jisai, * tai žino ir jaunas, ir senas, * tai skelbia varguolių balsai.

2 Prieš Viešpaties sostą jam stojus, * nelaimės, vargai ar liga, * pagundos, visokis pavojus * ir maras išnyksta staiga.

3 Kam pavogtas daiktas brangiausias * ar pats jį pametęs kada, * ieškodamas verkia ir klausias, * kur kreiptis, kai spaudžia bėda, –

4 lai kreipias į šventą Antaną – * nelaimėj, varge jam padės, * tekyla iš nuodėmių tvano – * akmuo nuo širdies nuriedės.

5 Šventasis Antanai globėjau, * priimk mūsų karštas maldas, * padėk mums, nors daug nusidėjom, * pakelti vargus ir bėdas.