maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

Didysis šeštadienis skirtas paminėti Viešpaties kapo tylą, paslaptingą perėjimą iš mirties į Prisikėlimą.

Pirmosios krikščionių bendruomenės pagerbdavo Viešpaties kapą tylioje maldoje laukdami, pasninkaudami, joks maistas negalėjo sudrumsti pasninko prieš Velykų nakties Komuniją.

Šiandien pasninkas įgijo naujų pavidalų, taip pat ir tylos nėra taip griežtai laikomasi. Tai diena ramaus ir šviesaus laukimo, kurį išgyvename kartu su Marija, Jėzaus Motina, su tikėjimu ir viltimi laukiančia savo Sūnaus pergalės.

Didįjį šeštadienį krikščionių bendruomenė nešvenčia Eucharistijos, nėra nei Mišių, nei Komunijos. Kodėl nešvenčiama Eucharistija? Tai atspindi tikrąją Didžiojo šeštadienio reikšmę: Bažnyčia išgyvena didžios tuštumos jausmą, tačiau tai nėra nebuvimo tuštuma, o laukimo, ir netrukus ji prisipildys prisikėlusio Viešpaties artumo. Laukdami ir melsdamiesi liudijame ir savo viltį bei tikėjimą prisikėlimu ir antruoju Viešpaties atėjimu. Vienintelė liturgija švenčiama šiandien – Valandų; galima švęsti ir Sutaikinimą bei Atgailą (Išpažintį).

ŽYMĖS: