maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Marijos ir Jėzaus globėjau

ŽYMĖS:

MARIJOS IR JĖZAUS GLOBĖJAU brangus, * o Juozapai, šaukias tavęs štai žmogus.
Nelaimės mus spaudžia, dejuojam varguos, – * globok iš dangaus mus, užtark ir paguosk!

2. Palaimintas tėve tu darbo žmonių, * išmelsk mums iš Dievo gausių dovanų.
Tu Jėzų turėjai prie savęs arti, – * mus stiprink, kad būtum dorybėj tvirti.

3. Tu Jėzaus Bažnyčios globėjas esi, * todėl tavęs prašo krikščionys visi:
išmelski palaimos tu darbui žmogaus, * nuvesk mus pas Jėzų į laimę dangaus.