maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Pas Juozapą eikit

ŽYMĖS:

PAS JUOZAPĄ EIKIT, varguolių globėją, * jis rūpestį tildo, jis gydo skausmus.
Širdis jo liepsnoja, jo meilė stiprėja, * karštai jo maldaukit, gynėju jums bus.

2. Jis Angelus Dievo pranoksta galybe, * nes skirtas brangiausias jam turtas globot.|
Jei kryžius sunkus tau, jis lengvins sunkybę, * prie jo ir Marija beskubinas stot.

3. Štai Juozap’s, Marija, jų viduryje, * pats Jėzus Vaikelis, – koks vaizdas puikus!
Ko prašo iš Jėzaus, jis viską įgyja, * nes Juozapo žodis toks meilus, švelnus.

4. Gyveno jis Jėzui, Jo globė jaunystę * ir meile jis supo Jo jaunus metus:
dabar jis laimingą Jo daro draugystę * ir dangiškus teikia jam Jėzaus turtus.