maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Terese, Karmelio gėlele

ŽYMĖS:

TERESE, KARMELIO GĖLELE meili, * vedi mus į dangų, mūs širdis keli.

Dangaus, dangaus pasilgę mes, * dangun mus vesk, prašom tavęs.

2 Mus žavi tavoji vaikystė šventa, * kai Jėzui pražydai gėle nekalta. – Dangaus...

3 Buvai tu laiminga, maldoj kai skendai, * kai meile pas Jėzų lyg sparnais skridai. – Dangaus...

4 Kaip troškai tu Viešpaties Duonos šventos, * kur ugdo skaistumą širdies nekaltos! – Dangaus...

5 Iš džiaugsmo vos žodį galėjai ištart, * kai Jėzus aplankė tave pirmąkart. – Dangaus...

6 Dažnai ir be baimės tu Jėzų kvietei, * prie Dievo altoriaus tu dangų jautei. – Dangaus...

7 Pas Jėzų, Terese, ir mus tu nuvesk, * vargingai žmonijai dangaus rožes mesk! – Dangaus...

LM, 2022