maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Padėkit, kad mus globoje

ŽYMĖS:

PADĖKIT, KAD MUS GLOBOJE * laikytų Dievas žemėje * ir duotų būti danguje.

1 Šventieji Viešpaties draugai, * iškelti garbėje aukštai. * Mums melskit atgailojimo * ir kalčių dovanojimo. – Padėkit, kad mus...

2 Pirmiausia, o Marija, tu * iškelta virš visų šventų, * ir jūs, galingi angelai, * pamilę Dievą tobulai. –  Padėkit, kad mus...

3 Tu, Kristaus pranašų būry, * pirm, negu gimė, skelbei Jį; * ir jūs apaštalai siųsti * pasaulį visą mokyti. – Padėkit, kad mus...

4 Vainiką gavę kankiniai * ir Dievą mylinčių būriai, * mergelės, Kristų sekusios, * ir moters, Jam tarnavusios. – Padėkit, kad mus...

5 Dėl Kristaus kraujo melskite, * pas Dievą vis užtarkite, * kad Jis priimtų mūs vargus, * į laimę vestų mus visus. – Padėkit, kad mus...

LM, 2022