maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Visi šventieji danguje

ŽYMĖS:

VISI ŠVENTIEJI DANGUJE, * užtarkit Viešpaties valia: * iš Dievo sosto artumos * pažerkit meilės ir šviesos.

2 Nušvieskit melią mūs dienų * viltim vainikų amžinų, * tegul malonės spinduliai * paliečia širdį mūs giliai.

3 Dėl Dievo meilės nemarios * palaimos prašome tvirtos, – * tegul tikėjimas šviesus * nuves ir mus dangun visus. 

LM, 2022