maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Meilės aktas

ŽYMĖS:

MEILĖS AKTAS

Viešpatie Dieve, myliu Tave labiau už viską, o savo artimą – dėl Tavęs, nes Tu esi aukščiausias, begalinis ir tobuliausias gėris, vertas visokeriopos meilės. Taip mylėdamas esu pasiryžęs gyventi ir mirti. Amen.

KBKS, p. 208.

ACTUS CARITATIS

Dómine Deus, amo te super ómnia et próximum meum propter te, quia tu es summum, infinítum, et perfectíssimum bonum, omni dilectióne dignum. In hac caritáte vívere et mori státuo. Amen.

KBKS, p. 208.