maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

ŽYMĖS:

ALSUOK MANY, Šventoji Dvasia, * kad aš mąstyčiau, kas šventa.

2 Uždek mane, Šventoji Dvasia, * kad aš daryčiau, kas šventa.

3 Patrauk mane, Šventoji Dvasia, * kad aš mylėčiau, kas šventa.

4 Paremk mane, Šventoji Dvasia, * kad aš vis skleisčiau, kas šventa.

5 Globok mane, Šventoji Dvasia, * kad neprarasčiau, kas šventa.