maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Šventoji Dievo Dvasia

ŽYMĖS:

ŠVENTOJI DIEVO DVASIA, * mes meldžiame Tave: * sustiprinki tikėjimą, * savo malonės spinduliais * užlieki mus.

2 Šventoji Dievo Dvasia, * mes meldžiame Tave: * uždeki ugnį širdyse * šventosios meilės liepsnomis * visiems laikams.

3 Šventoji Dievo Dvasia, * mes meldžiame Tave: * gaivinki dvasią viltimi, * savo malonės dovana * lig pat mirties.