maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Pasaulio šviesa

ŽYMĖS:

PASAULIO ŠVIESA ir paguoda, * vadove tiesos kelyje, * nušvieski mums ūkanas juodas, * ateiki, Šventoji Dvasia! 

2 O dieviškos Meilės Ugnyne, * uždek mūs krūtinę liepsna. * Tyriausio šventumo šaltini, * ateiki, Šventoji Dvasia! 

3 Pašvęski ir vesk mūsų sielas, * kur meilė žydės amžinai. * Ateik, sielos Prieglobsti mielas, * ateiki, Šventoji Dvasia!