maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Išgirsk mūsų giesmę!

Žodžiai Lacrimos. Giesmė sukurta pasitinkant arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju šventę 1987 m. birželio mėnesį.

ŽYMĖS:

PALAIMINTAS JURGI, GARBE APSISUPĘS,
Pažvelk į Tėvynę iš aukšto dangaus!
Palaimink pakrantes gimtosios Šešupės,
Uždek meile širdį kiekvieno žmogaus!

Dėl Dievo, Bažnyčios, brangiosios Tėvynės
Aukojai gyvybę ir patį save.
Giedrumo, kantrybės, aukos kasdieninės
Spindėjai šviesa – palaiminga, žavia.

Mokėjai dėl Kristaus mylėti, atleisti
Ir blogį įveikti didžiu gerumu...
Padėjai Tu sielų žiedams išsiskleisti,
Kad siektų kilnumo, tyrų aukštumų.

Palaimintas džiūgauk, Mariją mylėjęs,
Kilnus Arkivyskupe, Josios sūnau!
Būk šiandien Marijos vaikų Užtarėjas,
Kurie per Ją Jėzui džiaugsmingai tarnaus!

Dabar – Tavo meilė kaip tekanti upė
Tegu išsilieja ant žemės gimtos!
Šnarės Tavo vardą sraunioji Šešupė,
Visur jį lietuvai per amžius kartos...

Išgirsk mūsų giesmę, iš meilės nupintą,
Palaimintas Jurgi, sūnau Lietuvos!
Tegu mūsų žemė, Tiesos atgaivinta,
Tau užtariant gerąją kovą kovos!