maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Palaimintajam arkivyskupui

Muzika L. Kisieliausko.

ŽYMĖS:

PALAIMINTAS JURGI, BAŽNYČIOS VADOVE,
Kilnus arkivyskupe mūsų šalies,
Palaiminki žmones savosios Tėvynės,
Globa Visagalio tegul juos lydės.

Dėl Kristaus Bažnyčios gerovės, vienybės
Aukojai gyvybę ir patį save,
Šventumo, kantrybės, aukos kasdieninės
Spindėjai visiems tu šviesa nuostabia.

Mokėjai dėl Kristaus kentėti, atleisti,
O blogį įveikti didžiu gerumu,
Padėjai tu sielų žiedams išsiskleisti,
Kad siektų kilnumo, tyrų aukštumų.

Dabar tavo meilė kaip tekanti upė
Tegul išsilieja ant žemės gimtos,
Šnarės tavo vardą sraunioji Šešupė,
Visur jį Lietuviai maldoj pakartos.

marijampolesbazilika.lt