maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Šventas, garbingas Lietuvos vyre

ŽYMĖS:

ŠVENTAS, GARBINGAS LIETUVOS VYRE, * jaunystės kovą Dievui paskyręs! * Išmelsk malonės kovot didvyriais * už Dievo tiesą, už širdį tyrą.

2 Šventas, šlovingas Tautos globėjau, * žiedu pražydęs baltos lelijos! * Marijos žemei giesmę sudėjai, – * žadink jos meilę mūsų širdyje!

3 Šventas Kazimierai, Vytauto aini, * Vilniaus altoriuj sostą atradęs! * Šviesiausios viltys tavy sueina, * kovoj už Dievą būk mūsų vadas!

LM, 2022