maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Šventasis Kazimierai, dvasios galiūne

Žodžiai Prano Parankos.

ŽYMĖS:

ŠVENTASIS KAZIMIERAI, DVASIOS GALIŪNE,
Maldauk mums malonių brangių:
Ir sielos tyrumo, ir dvasios tvirtumo,
Krikščioniškos meilės širdžių.

Anuomet tu Vilniuj gyvenimu rodei,
Kaip Dievą ir žmogų mylėt.
Skaistumo dorybės atskleidęs tu grožį
Ir mums nenupulti padėk.

Nuo priešų ir miręs tu Lietuvą gynei,
Kariams pasirodęs mūšy.
Nuo pikto žabangų apginki tėvynę
Neleisk jai paskęst liūdesy.

Šventasis Kazimierai, grįžk iš Aukštybių,
Atnešdamas tautai Vilties.
Padėk melsti Dievą Tikėjimo gyvo,
Kad Meilė vargus nugalės.

katedra.lt