maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Šventas Kazimierai, mūsų karalaiti

Žodžiai ir muzika mons. Pranciškaus Tamulevičiaus.

ŽYMĖS:

Šventas Kazimierai, mūsų karalaiti, čia juk tavo žemė Lietuva.
O brangus šventasis mūsų vargo krašto, tavo broliai, tavo sesės čia.

Mūsų tautai švieski kelią, ją globoki, kaip vaikelį.

Šviečia ir negęsta tavo dvasios grožis, tavo žodžiai niekad nenutils.
Tu budi sargyboj, šventas jaunikaiti, per tave į dangų sielos kils.

Mūsų tautai švieski kelią, ją globoki kaip vaikelį.

katedra.lt