maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Pasirengimas Ligonių sakramentui

Kunigas, teikiąs Ligonių patepimo sakramentą, turi pasidomėti ligonio būkle, kad atitinkamai galėtų sutvarkyti apeigas, parinkti skaitinį iš Šventojo Rašto ir maldas. Visa tai, kiek leidžia galimybės, aptaria su pačiu ligoniu ar jo šeima, paaiškindamas sakramento reikšmę.

Jei ligoniui reikia atlikti sakramentinę išpažintį, kunigas, jei gali, jos išklauso prieš Patepimą. Tačiau jei sakramentinę išpažintį ligonis atlieka Patepimo metu, tai daroma apeigų pradžioje. Kai apeigų metu nėra išpažinties, atgailos aktas nepraleidžiamas.

Ligonis, kuris nėra prikaustytas prie lovos, Sakramentą gali priimti bažnyčioje arba kitoje tinkamoje vietoje, kur būtų jam pritaikyta kėdė bei galėtų susirinkti artimieji ir draugai, dalyvaujantys apeigose.

Tačiau ligoninėse kunigas turi atsižvelgti ir į kitus ligonius, atkreipdamas dėmesį, ar jie yra pajėgūs dalyvauti apeigose ir ar jie nepavargs. Taip pat reikia stengtis, kad nepatogumų nepatirtų ligoniai, neišpažįstantys katalikų tikėjimo.

Pasirengimas Ligonių sakramentui namuose

Namuose, laukdami kunigo su sakramentais, baltai apdengiame stalą, ant jo pastatome kryžių ar šventą pavekslą ir dvi žvakes. 

Padedame lėkštelę su keturiais vatos gumuliukais, stiklinę vandens ir šaukštą. 

Išpažinčiai paliekame kunigą vieną su ligoniu, kitu laiku dalyvaujame maldose. 

SVARBU
GIEDAME Devintinių sekvenciją!

Devintinių sekvenciją giedoti iškilmės metu nėra privaloma, bet giedojimas labai papuošia ir patraukia į gilumą... Tai įspūdingas Švč. Kūno ir Kraujo garbei skirtas senas Bažnyčios himnas, kupinas solidžios teologijos, sukurtas šv. Tomo Akviniečio. MALDYNAS.katalikai.lt jau rasite visus himno žodžius, natas ir net audioįrašus. Tikimės tai padės visiems giedoti!

...
Naujoje Mišių skaitinių ABC knygoje pakeistos kai kurios formuluotės

„Pradėjus naudoti naująją Skaitinių A, B ir C liturginiams metams knygą, vyskupai ragina kunigus ir diakonus visų (ne tik sekmadieninių) šv. Mišių metu skaitomos Evangelijos ištraukos pabaigoje vietoj ankstesnės formuluotės Girdėjote Viešpaties žodį vartoti naujesnę Tai Viešpaties žodis. (Plg. LVK posėdis, 2022-09-16)

...
Išleistas atnaujintas „Liturginis maldynas“

Įsigyti galima katalikų knygynuose.

Leidėjas – „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2022.