maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 
Šlovė Prisikėlusiajam!

Velykų aukai didingai / Victimae pascali laudes ♫

Velykų sekvencija Victimae pascali laudes – „Velykų aukai didingai“ privaloma Velykų sekmadienį, neprivaloma – visą Velykų savaitę. Kaip ir visos sekvencijos, giedama / skaitoma po antrojo skaitinio, prieš Aleliuja.

VELYKŲ SEKVENCIJA

Velykų aukai didingai 
teteikia garbę krikščionys džiaugsmingai. 

Atpirko avis Avinėlis: 
Kristus sutaikino su Dievu nusidėjėlius. 

Mirtis ir gyvybė nuostabiai kovės – 
Mirtį nugalėjęs, viešpatauja gyvybės Valdovas. 

Pasakyk mums, Marija, 
Ką esi mačius kelyje? – 

Kapą, kur Kristaus kūnas gulėjo, 
Ir garbę, kuria Prisikėlusis spindėjo: 

Angelus, liudyt nužengusius, 
Marškas ir drabužius, Kristaus kūną dengusius. 

Mano viltis, Kristus, prisikėlė, 
Jis eis pirma jūsų į Galilėją. – 

Žinome Kristų tikrai prisikėlus: 
Tu, Nugalėtojau, Valdove, pasigailėk mūs. 

SEQUENTIA PASCHALIS 

Victimae paschali laudes
immolent Christiani.

Agnus redemit oves:
Christus innocens Patri reconciliavit peccatores.

Mors et vita duello conflixere mirando:
dux vitae mortuus, regnat vivus.

Dic nobis Maria, quid vidisti in via?

Sepulcrum Christi viventis,
et gloriam vidi resurgentis:

Angelicos testes,
sudarium, et vestes.

Surrexit Christus spes mea:
praecedet suos [vos] in Galilaeam.

[Credendum est magis soli
Mariae veraci
Quam Judaeorum Turbae fallaci.]

Scimus Christum surrexisse a mortuis vere:
tu nobis, victor Rex, miserere.
[Amen.] [Alleluia.]

NATOS

Grigališka, lietuviškai

Parengė Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija | Parsisiųsti PDF

velyku-sekvencija_natos-gregoriana-lt.jpg (278 KB)

Grigališka, lotyniškai

Parengė Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija | Parsisiųsti PDF

velyku-sekvencija_natos-gregoriana-lotynu.jpg (278 KB)

Parsisiųsti abu lapus drauge PDF.

Apie

Garsioji giesmė Victimae pascali laudes – „Velykų aukai didingai“ yra nuostabi poetinė sintezė, kurioje panaudotos kelios skaitinių temos. Svarbiausiame sekvencijos sakinyje apibendrinta mūsų Išganytojo Kristaus įgyvendinto Velykų slėpinio gilioji prasmė: „Mirtis ir gyvybė nuostabiai kovės – mirtį nugalėjęs, viešpatauja gyvybės Valdovas.“

MMV, kAK

Lietuviškos įgiedojimo versijos

Negrigališka melodija, su choru | Vilniaus Kalvarijų parapija, 2022.
Gieda Emilija Paukštytė ir Vilniaus Kalvarijų jaunimo choras, vad. Dovilė Savickaitė.

Visa 2022 m. Velykų ryto Mišių transliacija iš Vilniaus Kalvarijų bažnyčios: Youtube

Lietuviškai, paprasta (grigališka?) melodija

Įrašai lotyniškai, grigališka:

https://en.wikipedia.org/wiki/Victimae_paschali_laudes 

https://www.youtube.com/watch?v=CWsTyvI-dVs