maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Atsisveikinimo su altoriumi malda po liturgijos

ŽYMĖS:

ATSISVEIKINIMO SU ALTORIUMI MALDA PO LITURGIJOS PRIEŠ IŠEINANT IŠ BAŽNYČIOS  
Sirų maronitų tradicija

Pasilik ramybėje, Dievo Altoriau! Mano atliktas aukojimas prie tavęs tepasitarnauja skolų dovanojimui ir nuodėmių atleidimui ir tepadeda man patirti Kristaus teismą be pasmerkimo ir sugėdinimo. Nežinau, ar man bus duota sugrįžti ir vėl aukoti prie tavęs auką. Globok mane, Viešpatie, ir saugok savo Bažnyčią, kuri yra tiesos ir išgelbėjimo kelias. Amen.

KBKS, p. 207.