maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Kristaus siela, pašvęsk mane

ŽYMĖS:

KRISTAUS SIELA

Kristaus siela, pašvęsk mane! 
Kristaus kūne, išgelbėk mane! 
Kristaus kraujau, pagirdyk mane!
Vandenie iš Kristaus šono, nuplauk mane!
Kristaus kančia, pastiprink mane!
O gerasis Jėzau, išklausyk mane! 
Savo žaizdose paslėpk mane! 

Neleisk man niekad nuo Tavęs atsiskirti!
Nuo sielų priešo apgink mane!
Mirties valandą pasišauk mane
ir liepk man ateiti pas tave,
kad su šventaisiais garbinčiau tave per amžius. Amen.

ÁNIMA CHRISTI

Ánima Christi, sanctífica me! 
Corpus Christi, salva me! 
Sanguis Christi, inébria m!, 
Aqua láteris Christi, lava me! 
Pássio Christi, confórta me! 
O bone Iesu, exáudi me! 
Intra tua vúlnera abscónde me! 
Ne permíttas me separári a te! 
Ab hoste malígno defénde me! 
In hora mortis meæ voca me. 
Et iube me veníre ad te,
ut cum Sanctis tuis laudem te in sǽcula sæculórum. 
Amen.

 

Apie 

Ánima Christi – jau XIV a. žinoma malda, vėliau buvo priskirta šv. Ignacui Lojolai, kuris ją labai mėgęs.