maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Pasmilkymo malda

ŽYMĖS:

PASMILKYMO MALDA
Koptų tradicija

Ramybės Karaliau, suteik mums savo ramybę ir atleisk mūsų nuodėmes. Atstumk Bažnyčios priešus ir sergėk, kad ji nenusilptų.

Emanuelis, mūsų Dievas, yra tarp mūsų Tėvo ir Šventosios Dvasios šlovėje.

Tepalaimina jis mus, teapvalo mūsų širdis ir teišgydo sielos ir kūno ligas. Garbiname Tave, Kristau, su geruoju Tėvu ir Šventąja Dvasia dėl to, kad atėjai ir išgelbėjai mus.

KBKS, p. 206.