maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Malda už mirusius krikščionis

ŽYMĖS:

MALDA UŽ MIRUSIUS KRIKŠČIONIS 

Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie! 
Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia!
Tegul ilsisi ramybėje. Amen.

REQUIEM AETERNAM

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis!
Requiescant in pace. Amen.

Apie

Requiem aeternam – labiausiai paplitusi malda už mirusius yra vienas iš Mišių už mirusiuosius įžangos giedojimų.