maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Jau aušrinės skaisčios

ŽYMĖS:
Adventas

JAU AUŠRINĖS SKAISČIOS spindulėliai mums šviečia. * Jie saulutę rytuos pasitikti mus kviečia. * O Marija skaisti, Tu Aušrinė gražioji! * Tu žmonijai skelbi ilgai lauktą rytojų.

2 Daug, oi daugel širdžių Tavęs laukė ilgėjos, * bet padangėj rytų vis Tavęs neregėjo. * O Marija skaisti, Tu jau mums spinduliuoji! * Tu viltis mūs esi, Užtarėja geroji.

3 Nuodėmės naktimi daug dar sielų sutemę, * nes visa širdimi myli purviną žemę. * O Marija skaisti, būk ir jiems Tu Aušrinė ­ * teišvysta visi Dievo saulę auksinę.

LM 1996