maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

O Kristau, dangų atdaryk

Tradicinė giesmė. Muzika kun. Pranciškaus Tamulevičiaus.

ŽYMĖS:
Adventas

O KRISTAU, DANGŲ atdaryk, * į žemę kuo greičiau atvyk * ir aplankyki mus kaltus, * į laimę mums atkelk vartus.

2 Ramybės Viešpatie, ateik, * paguodos mūsų sieloms teik, * vaduok žmoniją iš nakties, * atnešk jai dangiškos vilties.

3 O Kristau, dangų atdaryk! * Pavargom vėtrų sūkury. * Pasauly siautėja tamsa ­ * malonės atgaivink rasa.

LM 1996