maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Rasokit, dangūs

Žodžiai Antano Baranausko. Muzika iš Juozo Naujalio „Giesmynėlio“ (1920).

ŽYMĖS:
Adventas

RASOKIT, DANGŪS, iš savų aukštybių, * debesys, lykit lietumi teisybės! * Išdžiūvus žemė teatsigaivina * ir Atpirkėją mums teišdaigina.

2 Kaip tamsią naktį klysdamas keleivis * į dangų žvelgia, ar neprasiblaivęs, * taip amžiais žmonės, klydę ir klajoję, * dangaus pagalbos šauktis nenustoja.

3 Kaip ryto saulės laukia vyturėliai, * o Dieve, laukiam mes akis pakėlę; * šaukiam pagalbos žmonės nusidėję, * meldžiame, prašom siųsti Atpirkėją.

4 O Dieve Tėve, geras, gailestingas, * išgirsk maloniai maldą ilgesingą; * siųsk savo Sūnų ­ mums teviešpatauja * ir visai žemei duoda veidą naują!

LM 1996