maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

GRAUDŪS VERKSMAI: Pradžios giesmė

Po Pradžios giesmės imama kuri nors dalis.

ŽYMĖS:

PRO GRAUDŽIUS VERKSMUS GIEDOKIM, * Jėzaus kančią apraudokim. 

2 Kaip upeliai sidabriniai, * bėkit, ašarų šaltiniai.

3 Jau ant saulės skaistaus veido * juodos naktys nusileido.

4 Dievo angelai negieda – * gailios ašaros jiems rieda.

5 Dreba žemė, uolos skyla, * iš kapų numirę kyla.

6 Jėzaus kančią visi jaučia, * iš širdies gelmių užjaučia.

7 Viešpaties kančių didybė * temdo saulę ir linksmybę.

8 Jėzau, širdis sugraudinki, * draug kentėti išmokinki.

9 Kelk iš kalčių mūsų sielas, * išganyk mus, Jėzau mielas.

10 Teikis, Jėzau, mums padėti * nuoširdžiau Tave mylėti.