maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 
Kojų mazgojimo apeigos

VIEŠPATIES VAKARIENĖ: Kojų mazgojimas

Dvylika vyrų ir moterų patarnautojai palydi prie tinkamoje vietoje pastatytų kėdžių. Tuomet kunigas (jei reikia, nusivilkęs arnotą) prieina iš eilės prie kiekvieno, užpila ant kojų vandens ir nušluosto. Kunigui padeda patarnautojai.

Tuo metu giedami kurie nors iš šių priegiesmių arba kokios tinkamos giesmės.

Pirmasis priegiesmis Plg. Jn 13, 4. 5. 15

Pakilęs nuo stalo, Viešpats įsipila vandens į praustuvą
ir ima mazgoti mokiniams kojas.
Tokį jis davė jiems pavyzdį.

Antrasis priegiesmis Jn 13, 6. 7. 8

– „Viešpatie, nejau tu mazgosi man kojas?“ Jėzus atsakė:
„Jei tavęs nenuplausiu, neturėsi dalies su manimi.“
Taip jis prieina prie Simono Petro. Šis jam sako:
– „Viešpatie, nejau tu mazgosi man kojas?“ Jėzus atsakė:
„Jei tavęs nenuplausiu, neturėsi dalies su manimi.
Tu dabar nesupranti, ką aš darau, bet vėliau suprasi.“
– Viešpatie, nejau tu mazdgosi man kojas?“ Jėzus atsakė: 
„Jei tavęs nenuplausiu, neturėsi dalies su manimi“.

Trečiasis priegiesmis Plg. Jn 13, 14

„Jei aš – Viešpats ir Mokytojas – numazgojau jums kojas,
tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti.“

Ketvirtasis priegiesmis Jn 13, 35

„Iš to visi pažins, kad mano mokiniai esate,
jei mylėsite vieni kitus.“
Jėzus bylojo savo mokiniams:
„Iš to visi pažins, kad mano mokiniai esate,
jei mylėsite vieni kitus.“

Penktasis priegiesmis Jn 13, 34

„Aš jums duodu naują įsakymą,
kad jūs vienas kitą mylėtumėte,
kaip aš jus mylėjau“, – sako Kristus.

Šeštasis priegiesmis 1 Kor 13, 13

Tepasilieka jumyse tikėjimas, viltis ir meilė – šis trejetas,
bet didžiausia jame yra meilė. 
Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė – šis trejetas,
bet didžiausia jame yra meilė. 
Tepasilieka jumyse tikėjimas, viltis ir meilė – šis trejetas,
bet didžiausia jame yra meilė.

Tuojau po kojų mazgojimo arba, jei jo nėra, po homilijos atliekama visuotinė malda.

Tikėjimo išpažinimo šiose Mišiose nėra.

MMV, RM 1987, p. 236

ŽYMĖS: