maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Ačiū tau, Viešpatie

ŽYMĖS:

AČIŪ TAU, VIEŠPATIE, jogei mylėdamas * saugojai mano gyvenimo rytą. * Argi tai sykį, vilione tikėdamas, * bėgau į tinklą, gudriai užraizgytą. * Žūti neleido tik šventas tikėjimas, * tėviškas Tavo Apvaizdos budėjimas.

2 Kuo už Apvaizdą aš, kuo už garbingąją * Tau atsilyginau, atsidėkojau? * Skambančią giesmę ir širdį jausmingąją * argi ne kryžkeliuos kartais eikvojau? * Kaltas, bet teisi tiek daugel kentėjusį, * Tavo gerybėje viltį padėjusį.