maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Siela ištroškusi

ŽYMĖS:

SIELA IŠTROŠKUSI dieviško grožio – * kas nuraminti ją žemėje gali? * Viešpatie, kelią į laimę parodyk! * Skubam keleiviai į amžiną šalį.

2 Bėga mūs dienos, kaip upės sruvena. * Ilgesio mintys į dangų plasnoja. * Tėvas brangiausias ten mūsų gyvena – * amžiną meilę širdyje nešiojam.

3 Gėlės pasaulio taip greitai nuvysta. * Alkanos mintys ramybės neranda. * Ten mūsų laimė ir mūsų jaunystė – * nerimą sielos tik Dievas numaldo.

4 Žemės erškėčiais keliaujam nuvargę. * Akys aptemsta ir jėgos išsenka. * Viešpatie mūsų ir Tėve brangiausias, * tieski pagalbos mums dievišką ranką.