maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Dangau, priimki

ŽYMĖS:

DANGAU, PRIIMKI mano maldą, * suaustą žodžių ir kančių. * Ir siųsk palaimą mano sielai, * niokotai vėtrų didelių.

2 Dvasia pakyla – vien galingos * Tavo malonės dvelkime. * Todėl palaima gailestinga * lydėk mane, globok mane.

3 Dangau, pakėlęs žvilgsnį savo, * Tavo malonės laukiu aš. * Jinai tegu atėjus veda * mane šviesoj ir per miglas.