maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Viešpatie, Karaliau

ŽYMĖS:

VIEŠPATIE, KARALIAU, mūsų tėvų Dieve, * suteik mums kalčių atleidimą * ir Šventosios Dvasios apšvietimą, * kad žinotų Tavo žmonės, * jog Tu esi Dievas, Valdovas.

Pagailėki savo sutvėrimų, * kuriuos atpirkai brangiausiuoju krauju.

2 Viešpatie, Karaliau, visų tautų Dieve, * suteik mums sveikatą (reikalingą giedrą, reikalingą lietų, darbo sėkmę, dorą ir blaivumą), * kad žinotų Tavo žmonės, * jog Tu esi Dievas, Valdovas. – Pagailėki savo sutvėrimų...

3 Viešpatie, Karaliau, visos žemės Dieve, * suteiki mums ramybę, * o karus atitolink, * kad žinotų Tavo žmonės, * jog Tu esi Dievas, Valdovas. – Pagailėki savo sutvėrimų...