maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Prašant laimingos mirties valandos

ŽYMĖS:

ŠVENTASIS JUOZAPAI, MIRŠTANČIŲJŲ GLOBĖJAU,
būk su mumis paskutinę mūsų valandą!

Kai mūsų siela turės atsisveikinti su šiuo pasauliu,
išmelsk mums
su savo brangiausiąja Sužadėtine, mūsų maloningąja Motina Marija,
jos dangiškojo Sūnaus malonę,
kad mes su tvirtu tikėjimu, nesugriaunama viltimi ir karšta meile
įveiktume piktojo priešo puolimus ir,
aprūpinti Bažnyčios sakramentais,
atiduotume savo sielą į dangiškojo Tėvo rankas.
Amen.