maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Malda į šv. Juozapą (popiežiaus Pranciškaus)

Šia malda į Šventąjį Juozapą kreipėsi popiežius Pranciškus apaštališkajame laiške Patris corde minint 150-ąsias metines nuo šventojo Juozapo paskelbimo visuotinės Bažnyčios Globėju (2020-12-08).

ŽYMĖS:

SVEIKINAME TAVE, ATPIRKĖJO GLOBĖJAU, * Mergelės Marijos Sužadėtini. * Dievas tau patikėjo savo Sūnų; * Marija tavimi pasitikėjo; * šalia tavęs Kristus išaugo vyru.

O palaimintasis Juozapai, ir mums parodyk savo tėviškumą, * vesk mus gyvenimo keliu. * Išmelsk malonės, gailestingumo ir drąsos * ir gink mus nuo visokio blogio. Amen.