maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Sąžinės patikrinimo pavyzdys

Nuodėmės Dievo atžvilgiu:

 • Ar pasitikiu Dievu?
 • Ar praeitoje išpažintyje tyčia nenuslėpiau kokios nors nuodėmės?
 • Ar savo gyvenimu kitiems liudiju Viešpatį?
 • Ar meldžiuosi kasdien? Galbūt meldžiuosi tik tada, kai prispaudžia bėdos? Ar meldžiuosi prieš svarbius apsisprendimus? 
 • Ar atpažįstu Dievo veikimą savo ir kitų gyvenime?
 • Ar dalyvauju šv. Mišiose bent sekmadieniais?
 • Ar sekmadieniais nedirbu?
 • Ar suvokiu, jog be svarbios priežasties apleistos šv. Mišios sekmadienį yra nuodėmė?
 • Ar būdamas sunkioje nuodėmėje nepriėmiau Švč. Sakramento (Komunijos)?
 • Ar tariu Dievo vardą su pagarba?
 • Ar neužsiimu burtais, ateities spėjimu ir spiritizmu (dvasių kvietimu)? Ar nesilankau pas būrėjus, ekstrasensus? Ar netikiu horoskopais, ir prietarais? Gal tikiu reinkarnacija, likimu? Ar nesinaudoju amuletais, „zodiako“ ženklais?
 • Ar stengiuosi pagilinti savo žinias apie tikėjimo tiesas? Ar stengiuosi pažinti Dievą? Ar skaitau Šventąjį Raštą? 

Nuodėmės artimo atžvilgiu

 • Ar sugebu atleisti, užjausti ir padėti kitam?
 • Ar gerbiu savo tėvus, mokytojus, vyresniuosius?
 • Ar stengiuosi būti kantrus, garbingas, teisingas?
 • Ar mintyse ir kalbėdamas neteisiu savo draugų ir artimųjų? Ar kitų neapkalbu, nešmeižiu? Gal ką nors keikiau ir linkėjau bloga?
 • Ar neišnaudoju, neapgaunu, nežeminu mažesniųjų ir silpnųjų?
 • Ar nesu pavydus, piktas, kerštingas?
 • Ar rūpinuosi vargstančiais, sergančiais ar bėdos ištiktaisiais?
 • Ar nepaskatinu kitų daryti bloga?
 • Ar nesiverčiu nelegalia ir nuodėminga veikla? Ar neužsiimu prekyba narkotikais, vogtais daiktais?
 • Ar kitiems rodau gerą pavyzdį? Ar rengiuosi padoriai? Gal ką nors patraukiau į nuodėmę?
 • Ar neveidmainiauju bendraudamas su savo draugais ir artimaisiais?
 • Ar nemeluoju?
 • Ar paisau išmintingų patarimų?
 • Kaip prisidedu prie atlaidžios, ramios, meilingos nuotaikos kūrimo savo šeimoje, draugų būryje?
 • Ar sugebu atsiprašyti?
 • Ar nesisavinu kitų uždirbto ir įsigyto turto – ar nevagiu?
 • Ar dėl savo naudos lengvabūdiškai nesinaudoju kitų žmonių gerumu ir pasitikėjimu?
 • Gal pasinaudodamas kito jausmais ir pasitikėjimu ieškau intymaus suartėjimo su priešingos ar tos pačios lyties žmogumi?
 • Ar neištvirkauju?
 • Ar pripažįstu, kad intymus ryšys ir lytinė aistra yra Dievo dovana šeimai, o ne malonumų vaikymuisi?
 • Ar priimu Dievo teikiamą gyvybę? Ar nepritariu abortams, kontracepcijai?
 • Ar vairuoju atsakingai? 

Nuodėmės savo paties atžvilgiu

 •  Ar priimu gyvenimą ir save patį kaip Dievo dovaną? •
 • Ar nepiktnaudžiauju valgymu, alkoholiu ir rūkymu?
 • Ar nevartoju sveikatą, blaivų protą bei santykius tarp žmonių gniuždančių narkotinių medžiagų?
 • Ar tausoju savo sveikatą?
 • Ar ne per daug rūpinuosi savo išvaizda?
 • Ar jaučiu atsakomybę už kiekvieną savo sąmoningai atliktą veiksmą?
 • Ar išnaudoju laiką savęs ugdymui? Ar nešvaistau laiko veltui? Ar netingiu?
 • Ar skiriu laiko poilsiui?
 • Ar ugdau savo širdies, minčių ir darbų tyrumą?
 • Ar neprarandu gyvenimo džiaugsmo, ar nekyla minčių apie savižudybę?
 • Ar gerbiu savo kūną?
 • Ar turiu kokią nors priklausomybę? Ar neturiu priklausomybės nuo pornografijos, kompiuterinių žaidimų, socialinių tinklų?
 • Ar sąmoningai nenusidedu skaistumui pats su savimi?
 • Galbūt mėgaujuosi nepadoriais vaizdais bei mintimis?
 • Ar nesmerkiu savęs už nesąmoningai padarytus veiksmus?
 • Ar stengiuosi valdyti savo jausmus ir aistras?
 • O gal pasiduodu aklam aistros vedimui?
 • Ar esu nuolankus, romus, ar siekiu ramybės?

MMV

ŽYMĖS: