maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Įžanga

Žegnojamės: Dieve, ateik man padėti. 
Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

„Tikiu į Dievą Tėvą“,  „Tėve mūsų“, 3 kartus „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui“.

Per angelą apreiškęs žmonėms savo Sūnaus įsikūnijimą, pripildyk mūsų širdis, Viešpatie, savo malonės ir, palaimintajai Mergelei Marijai užtariant, Kristaus kančios ir kryžiaus galia vesk mus į prisikėlimo džiaugsmą. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. 

Kiekvienas slėpinys apmąstomas kalbant „Tėve mūsų“, 10 „Sveika, Marija“ ir „Garbė Dievui“. Paskelbus slėpinio pavadinimą, derėtų perskaityti Šventojo Rašto ištrauką. Čia pateikiame Šventojo Rašto ištraukas, kai prieš kiekvieną „Sveika Marija“ perskaitoma viena eilutė. 

ŽYMĖS:

Žegnojamės: Dieve, ateik man padėti. 

Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

„Tikiu į Dievą Tėvą“,  „Tėve mūsų“, 3 kartus „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui“.

Per angelą apreiškęs žmonėms savo Sūnaus įsikūnijimą, pripildyk mūsų širdis, Viešpatie, savo malonės ir, palaimintajai Mergelei Marijai užtariant, Kristaus kančios ir kryžiaus galia vesk mus į prisikėlimo džiaugsmą. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.