maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Dėkojimas po Išpažinties

VESK MANE, Viešpatie, nes be Tavęs esu gundomas įpročių, apsileidimų, suglebimo.

Vesk, mane, Viešpatie, nes be Tavęs esu gundomas norėti vis didesnio uždarbio, reikšti vis didesnes pretenzijas, atbukti artimo nelaimei.

Vesk mane, Viešpatie, nes be Tavęs esu gundomas būti pavargęs ir niūrus, atkakliai laikytis griaunančios kritikos, ieškoti vien tik savęs.

Mano Viešpatie ir mano Dieve, pasilik su manimi, kai aš būsiu gundomas. 

* * *

TAM, kuris gali išlaikyti mus nenupuolusius
ir savo šlovės akivaizdon pastatyti nesuteptus ir džiaugsmingus, 
vieninteliam Dievui, mūsų Gelbėtojui, 
per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų tebūna šlovė, didybė, 
galybė ir valdžia prieš visus amžius ir dabar, ir visais amžių amžiais! Amen.
(plg. Jud 24–25)

MMV

ŽYMĖS: