maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

VELYKNAKTIS: Eucharistijos liturgija

Kunigas ateina prie altoriaus ir įprastu būdu pradeda Eucharistijos liturgiją.

Dera, kad duoną ir vyną atneštų naujakrikščiai.

...

Pabaigai diakonas ar pats kunigas sako:
Telydi jus Viešpaties malonė, aleliuja, aleliuja.

Visi atsako:
Dėkojame Dievui, aleliuja, aleliuja. 

ŽYMĖS: