maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Pabaigos apeigos

Jei reikalinga, trumpai paskelbiami pranešimai žmonėms. Po jų vadovas laimina susirinkimą.

K. Viešpats su jumis.
A. Ir su tavimi.

Vadovas laimina susirinkimą: 
Tepalaimina jus visagalis Dievas – Tėvas ✠ ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia.

Visi persižegnoję atsako: Amen. 

Dominus vobíscum.
Et cum spíritu tuo.

Benedícat vos omnípotens Deus, Pater et Filius ✠ et Spíritus Sanctus.

Amen. 

 

Vyskupas laimina šiuo būdu.

Vyskupas: Garbė Viešpaties vardui.
Visi: Dabar ir per amžius.

Vyskupas: Tepadeda mums Viešpats.
Visi: Dangaus ir žemės Kūrėjas.

Tris kryžiaus ženklus darydamas, tęsia:
Tepalaimina jus visagalis Dievas – Tėvas ✠ ir Sūnus, ✠ ir Šventoji ✠ Dvasia.
Visi persižegnoję atsako: Amen.

Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in sæculum.

Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit cælum et terram.

Benedicat vos omnipotens Deus Pater, ✠  et Filius, ✠ et Spiritus ✠ Sanctus.
Amen.

 

Diakonas arba vadovas paleidžia susirinkimą šiais ar panašiais žodžiais: 
Telydi jus Viešpaties malonė. 

Velykų švenčių metu prideda: 
Aleliuja aleliuja

Visi: Dėkojame Dievui.

Ite, missa est. 

Velykų švenčių metu prideda: 
Aleliuja aleliuja

Deo gratis.

Kaip ir Eucharistijos šventimo pradžioje, vadovas pagerbdamas pabučiuoja altorių. Drauge su patarnautojais nusilenkia (jei presbiterijoje yra tabernakulis su Švč. Sakramentu, priklaupia) ir grįžta į zakristiją.

Plg. MMV, LM 2022, Romos Mišiolas, 1987.

ŽYMĖS: