maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Kankinės Angelės Dirsytės malda

ŽYMĖS:

MARIJOS ŽEMĖS GLOBĖJAU, šventasis Kazimierai, kuris himnais šlovinai Švenčiausiąją Mergelę, kuris naktimis prie bažnyčios durų klūpodamas šaukeisi Jos pagalbos, kuris taip mylėjai skaistybę, kad visokios pasaulio garbės, visų patogumų dėl jos išsižadėjai. Išmelski, šventasis globėjau, ir mūsų kraštui skaistumo žiedų, kurie savo kvapu patrauktų mus visus Tavo keliais.

Šventasis Kazimierai, niekur nenorėjai išvykti iš savo šalies, o jai esant pavojuj iš dangaus padėjai mūsų kariuomenei. Sugeltomis širdimis maldaujame, padėki prisikelti mūsų Tautai kilniam gyvenimui, o mums veikiai sugrįžti į žemę, pašventintą kankinių kūnais, nekaltomis ašaromis ir begaliniu sielvartu. Amen.