maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Malda prie šv. Kazimiero relikvijų

ŽYMĖS:

ŠVENTASIS KAZIMIERAI, DIDIS Švenčiausios Mergelės Marijos gerbėjau, Lietuvos ir jos jaunimo globėjau! Anuomet karališkojo dvaro malonumai nesutrukdė tau išlaikyti tvirtą tikėjimą ir mylinčią širdį. Išganytojo nuopelnų ir Švenčiausiosios Dievo Motinos užtarimo remiamas, išmelsk iš Viešpaties malonę, kad mūsų širdys taptų kuo imlesnės Dievo meilei ir gailestingumui, o mūsų jaunimas nepasiklystų šiandienos pasaulio labirintuose.

Melski mūsų tautai tikėjimo ir santarvės, o mums – dėkingumo ir vilties po šio gyvenimo darbų susitikti su tavimi amžinajame Viešpaties džiaugsme. Amen.