maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Kun. Stasio Ylos malda

ŽYMĖS:

TĖVYNĖS MŪSŲ, LIETUVOS GLOBĖJAU, Kazimiere, šventasis karalaiti, Tavin viltis mūsų, maldos aidi. Užtark Tėvynę, tiek sykių jai padėjęs.Čia žemėj lelija skaisčia žydėjęs, duok mūs jaunimui tavo pėdom eiti, kad jis, pamildamas dorybių kraitį, vėl taptų tėviškės naujos grindėju. Amen.