maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Malda prie šv. Kazimiero paveikslo

ŽYMĖS:

ŠVENTASIS KAZIMIERAI, TAIP GERBĘS Švenčiausiąją Mergelę Mariją, padaręs tiek daug stebuklų mūsų tautai, globok jaunimą skaistumo išbandymuose.

Dvaro patogumų nepaisęs Karalaiti, drąsink priešintis bet kokiai nuodėmei, ugdyk vienybę, padėk rūpintis vargšais ir visiems padėk laikytis tikėjimo, kad Danguje galėtume išvysti šviesų mūsų Amžinojo Viešpaties veidą. Amen.