maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Alyvų daržely

Žodžiai liet. Adomo Jakšto. Melodija lenkų giesmes.

ŽYMĖS:
Gavėnia

ALYVŲ DARŽELY krauju prakaitavo * Dievo Tėvo Sūnus už mus, žmones savo. * Skausmas širdį jam suspaudė, * nuliūdimas sieloj griaudė. ­ * Brangus Atpirkėjau, * kiek Tu iškentėjai!

2 Jis, kaip Dievas, matė darbą atpirkimo, * visą savo kančią, kraujo praliejimą. * Matė jis žmonių piktybę, * savo budelių smarkybę. ­ * Ak Jėzau mieliausias, * kenti nekalčiausias!

3 Matė, kaip bučiuodamas Judas jį pašiepia, * kaip Anas ir Kaipas niekinti jį liepia; * matė Erodo rūstybę ir Piloto neteisybę. ­ * Ak Jėzau mieliausias, * kenti nekalčiausias!

4 Regėjo ir skaudų prie stulpo plakimą, * erškėčių vainiko ant galvos spaudimą, * ir šmeižtų visų bjaurumą, * ištarmės neteisingumą. ­ * Ak Jėzau mieliausias, * kenti nekalčiausias!