maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

MARIJA, KILNIOJI skausmų Karaliene, * tiek daug iškentėjus šios žemės kely! * Tu kančią suprasi ir mūsų kiekvieno, * kai ašara rieda per veidą gaili.

2 Kiek alpsta širdžių, nesuranda paguodos, * palūžta iš sielvarto, skausmo gilaus! * Jų nieks nesupranta, jiems dienos vis juodos, * tik Tavo, Marija, Širdis mus atjaus.

3 Nunešk mūsų skausmą kaip smilkalą tyrą * prie dangiško sosto Aukščiausiam už mus. * Aukok jam kaip brangią ir kvepiančią mirą * už mūsų kaltes, praeities klydimus.

LM 1996