maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Kai Golgotoje stovėjo

ŽYMĖS:
Gavėnia

KAI GOLGOTOJE STOVĖJO * Jėzaus miela Motina, * mirštantį liūdna stebėjo * savo Sūnų mylimą. * Kas jos skausmą stengs suprasti, * stovint jai po kryžiumi?! * Kas paguodos stengs surasti, * kenčiant jai su Sūnumi?!

2 Jau tamsybėmis aptvino * saulės blizganti šviesa; * širdį nuostabiai graudino * gailesčiu gamta visa. * Jau užgeso sielos džiaugsmas ­ * Atpirkėjas žemės šios, * ir beliko vienas skausmas, * kurs tik varstė dvasią jos.

3 Kas mums duotų bent atjausti * negirdėtas jos kančias * ir prie kryžiaus prisiglausti * kenčiant skausmo valandas? * Nieks dar tokio nekentėjo * išgyvenimo skaudaus, * nieks tiek meilės neturėjo, * eidamas taku dangaus.

LM 1996