maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Stovi Motina

Lotynų himnas „Stabat Mater“.

ŽYMĖS:
Gavėnia

STOVI MOTINA skausminga, 
į Sūnaus kančias siaubingas
žvelgia verkiančiom akim.

2 Aimaną nuo kryžiaus girdi,
baisus skausmas varsto širdį
kalavijo ašmenim.

3 Kiek tai kenčia išrinktoji
Jėzaus Motina mieloji,
jam kovojant su mirtim.

4 Siaubas, širdgėla ir baimė
atėmė Marijai laimę,
Sūnų jai atimdami.

5 Koks žmogus nesudrebėtų,
koks akmuo nesuminkštėtų
nuo šios Motinos skausmų?!

6 Kas galėtų neliūdėti
ir į ją ramiai žiūrėti,
kai ji kenčia su Sūnum?

7 Už visos žmonijos kaltę
leido Sūnų ji prikalti
ir atidavė kančioms.

8 Matė mielą savo Sūnų,
kenčiantį dvasia ir kūnu,
mirštantį už mus visus.

9 Meilės Motina, Mergele,
duok pajusti skausmo galią,
kad liūdėčiau su Tavim.

10 Kad širdis manoji degtų,
kad nuo šiol vien Dievui plaktų,
|kad mylėčiau vien tik jį.

11 Kristaus Motina šventoji,
spausk giliai širdin manojon
Nukryžiuotojo žaizdas.

12 Tu neduok praeit pro šalį,
jo Širdies skausmų bent dalį
leisk iškęsti už kaltes.

13 Leisk prie kryžiaus apsistoti,
su Tavim drauge raudoti,
likti su Tavim kartu.

14 Aš po kryžiumi norėčiau
su Tavim drauge stovėti,
lieti ašaras gailias.

15 O skaisčiausioji Mergele,
Tavo meilės karčią dalią
|leisk apverkti graudžiai man.

16 Leisk suprasti Kristaus mirtį,
leiski kančią jo patirti
ir pajusti jo žaizdas.

17 Žaizdos jo tegu kankina,
kryžius jo teapsvaigina,
tealpstu drauge su juo!

18 Teismo dieną gink, Marija,
nuo liepsnų, kurios praryja
sielas nuodėmės vergų!

19 Kristau, kai kelionę baigsiu,
palmę pergalės įteiksi
man dėl Motinos maldų.

20 Dėl Tavų kančių baisiųjų,
josios ašarų karčiųjų
leisk gyventi amžinai.

STABAT MATER dolorósa
iuxta crucem lacrimósa,
dum pendébat Fílius.

Cuius ánimam geméntem,
contristátam et doléntem
pertransívit gládius.

O quam tristis et afflícta
fuit illa benedícta
Mater Unigéniti!

Quae maerébat et dolébat,
Pia Mater dum videbat
nati poenas íncliti.

Quis est homo, qui non fleret,
Matrem Christi si vidéret
in tanto supplício?

Quis non posset contristári,
Christi Matrem contemplári
doléntem cum Filio?

Pro peccátis suae gentis
vidit Jesum in torméntis
et flagéllis sùbditum.

Vidit suum dulcem natum
moriéndo desolátum,
dum emísit spíritum.

Eia, mater, fons amóris,
me sentíre vim dolóris
fac, ut tecum lúgeam.

Fac, ut árdeat cor meum
in amándo Christum Deum,
ut sibi compláceam.

Sancta Mater, istud agas,
crucifíxi fige plagas
cordi meo válide.

Tui Nati vulneráti,
tam dignáti pro me pati,
poenas mecum dívide.

Fac me tecum pìe flere,
Crucifíxo condolére
donec ego víxero.

Iuxta crucem tecum stare,
Et me tibi sociáre
in planctu desídero.

Virgo vírginum praeclára,
mihi iam non sis amára,
fac me tecum plángere.

Fac, ut portem Christi mortem,
passiónis fac consòrtem
et plagas recólere.

Fac me plagis vulnerári,
cruce hac inebriári
et cruòre Fílii.

Flammis ne urar succènsus,
per te, Virgo, sim defénsus
in die iudícii.

Christe, cum sit hinc exíre,
da per Matrem me veníre
ad palmam victóriæ.

Quando corpus moriétur,
fac, ut ánimae donétur
paradísi glória.

www.gregorianum.org