maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Jėzau Kristau maloniausias

Eilės A. Rožniatovskio, vert. Adomo Jakšto. Muzika M. Mioduševskio.

ŽYMĖS:
Gavėnia

JĖZAU KRISTAU MALONIAUSIAS, * Avinėli nekalčiausias, * troškai, troškai ant kryžiaus numirti, * žmones, žmones klystančius atpirkti.

2 Raudoki, žmogau, tu graudžiai, * dėl tavęs štai Viešpats skaudžiai * mirdams, mirdams šaukia savo Tėvą, ­ * veda, veda latrą jis pas Dievą.

3 Žodį taria paskutinį, * galva svyra ant krūtinės, * verkia, verkia Motina ir kenčia * sunkią, sunkią šalia kryžiaus kančią.

4 Saulė temsta ir užgęsta, * žemė tamsoje paskęsta, * uolos, uolos skeldėja ir plyšta, * mirtį, mirtį Jėzaus jos pažįsta.

5 Šonas perdurtas švenčiausias, * bėga kraujas nekalčiausias. ­ * Verkim, verkim, visa tai atminę, * Jėzų, Jėzų kaltėmis kankinę.

6 Jėzau, kurs mus taip mylėjai, * jog už mus numirt norėjai, * prašom, prašom tų kančių galybe * vesk mus, vesk mus į dangaus linksmybę.